História predpisu 149/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1964 - 31.12.1967