História predpisu 146/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1964 - 28.02.1966