História predpisu 13/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.02.1964 - 09.04.1968