História predpisu 125/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.1964 - 20.07.1967