História predpisu 120/1964 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1964 - 30.05.1967