História predpisu 91/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1964 - 30.06.1965