História predpisu 84/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.11.1963 - 09.11.1965