História predpisu 82/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.10.1963 - 31.12.1964