História predpisu 81/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.10.1963 - 15.12.1965