História predpisu 80/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1964 - 31.12.1974