História predpisu 79/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.10.1963 - 04.05.1993