História predpisu 77/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1963 - 30.06.1966