História predpisu 70/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.09.1963 - 30.06.1964