História predpisu 7/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1963 - 31.10.1973