História predpisu 67/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1963 - 30.04.1974