História predpisu 66/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.09.1963 - 31.07.1965