História predpisu 62/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.1963 - 09.11.1965