História predpisu 6/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.01.1963 - 31.12.1970