História predpisu 59/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.07.1963 - 30.06.1964