História predpisu 57/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.07.1963 - 31.12.1975