História predpisu 56/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.07.1963 - 14.10.1990