História predpisu 55/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.07.1963 - 28.04.1968