História predpisu 53/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.07.1963 - 31.12.2005