História predpisu 51/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.07.1963 - 30.06.2000