História predpisu 49/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.07.1963 - 31.12.1987