História predpisu 47/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1963 - 04.06.1967