História predpisu 46/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1963 - 31.12.1965