História predpisu 45/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.06.1963 - 30.06.1964