História predpisu 43/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.06.1963 - 05.01.1978