História predpisu 42/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.06.1963 - 09.05.1991