História predpisu 40/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.1963 - 30.04.1990