História predpisu 36/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1963 - 31.12.1974