História predpisu 35/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1963 - 31.08.1965