História predpisu 34/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1963 - 30.09.1972