História predpisu 33/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1963 - 31.08.1972