História predpisu 30/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.04.1963 - 28.06.1964