História predpisu 29/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.04.1963 - 11.02.1965