História predpisu 26/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1963 - 31.03.1965