História predpisu 21/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.02.1963 - 30.06.1964