História predpisu 20/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1963 - 31.12.1979