História predpisu 18/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.02.1963 - 30.04.1964