12/1963 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 08.02.1963

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

12
UZNESENIE
Národného zhromaždenia
z 25. januára 1963
o schválení zákonných opatrení Predsedníctva Národného zhromaždenia
Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 1 Zb. o Ústrednej správe pre rozvoj miestneho hospodárstva,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 2 Zb. o zriadení Štátneho cenového výboru,
zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia z 5. januára 1963 č. 3 Zb. o novej organizácii ústredného riadenia v odvetví palív, energetiky, dopravy a spojov.
Fierlinger v. r.