História predpisu 11/1963 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1963 - 31.12.1963