História predpisu 98/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1962 - 31.12.1965