História predpisu 97/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1962 - 31.07.1973