História predpisu 95/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.10.1962 - 31.12.1963