História predpisu 92/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1962 - 31.12.1967