História predpisu 91/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.10.1962 - 11.02.1990