História predpisu 85/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.08.1962 - 30.06.1966