História predpisu 83/1962 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.08.1962 - 31.08.1965